Toiminta / Toimintakertomukset

Toimintakertomus 2012

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki –kaupunginosayhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS 35. toimintavuosi

Kaupunginosayhdistyksen aktiivisessa vuodessa 2012 näkyi vahvasti vapaaehtoistoimijoiden määrän ja kirjon kasvu sekä kaupunginosayhdistystoiminnan lisäksi vakiintunut kulttuuritoimijuus. Vuoden aikana toteutettu massiivinen Artovan Henki, World Design Capital Helsinki 2012 -hanke muun muassa vakiinnutti omaehtoisuuteen ja itseohjautuvuuteen perustuvia toimintamalleja. Artova sai vuoden aikana lukuisia yhteistyöehdotuksia eri tahoilta.

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen keskittyi yhteistyökanavien ja -muotojen rakentamiseen hallintoviranomaisten, valtuutettujen ja paikallisten toimijoiden välille. Toiminnan keskeisiä painopisteitä olivat avoimuus, inhimillisyys sekä yhteisöllisyyden ja alueellisen identiteetin rakentaminen.

Toimintakertomus 2011

ARABIANRANTA-TOUKOLA-VANHAKAUPUNKI - KAUPUNGINOSAYHDISTYS RY

ARTOVA
34. toimintavuosi

Sisällyluettelo 2 Alustus 3 1. Hallinto 3 1.1 Hallitus 2. Toiminta 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 5 1.2 Toimintaryhmät 1.3 Työntekijät 1.4 Taloushallinto Avoimuus ja tiedotus Artovan Henki - World Design Capital 2012 Tapahtumat Vaikuttaminen Koulutus Jäsenet Muu toiminta 3. Yhteistyö 10 4. Jäsenyydet 10 5. Talous 10

Toimintakertomus 2010

Kaupunginosayhdistyksen vuosi 2010 oli erittäin aktiivinen, ja radikaalia toiminnan sekä toimintamallien kehittämistä jatkettiin läpi vuoden. Kaupunginosayhdistys vakiinnutti asemansa kehittämis- ja toimeenpano-organisaationa ja jatkoi korkeatasoisten kulttuuritapahtumien järjestämistä.

Toimintakertomus 2009

1. Yleistä
Kaupunginosayhdistyksen vuosi 2009 oli erittäin aktiivinen ja radikaalia toiminnan kehittämistä jatkettiin läpi vuoden. Kaupunginosayhdistys muotoutui entistä voimakkaammin kehittämis- ja toimeenpano-organisaatioksi. Vuoden aikana ryhdyttiin muun muassa julkaisemaan kulttuuri- ja kaupunginosalehti Kuohua ja käynnistettiin omaehtoiseen kehittämiseen, vaikuttamiseen ja aktivoimiseen tähtäävä sessiosarja, joka on sai laajaa huomiota.

Toimintakertomus 2008

1. Yleistä
Kaupunginosayhdistyksen vuosi 2008 oli erittäin aktiivinen. Vuoden aikana kaupunginosayhdistys uudisti radikaalisti toimintaansa kehittämällä yhteistyötä ja luomalla kattavan suhdeverkoston alueen asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa. Kaupunginosayhdistys aloitti alueen aktivoimisen ympäri vuotta levinneiden tapahtumien sarjalla ja toimi aktiivisesti alueen kehittämiseksi, edistäen asukkaiden hyvinvointia, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kotiseututuntemusta. Kaupunginosayhdistys ajoi voimakkaasti muun muassa yhteiskerhotilojen saamista alueelle. Koko vuoden toiminnan keskeisiä painopisteitä olivat avoimuus sekä yhteisöllisyyden ja alueellisen identiteetin rakentaminen.

COPYRIGHT © 2014 ARTOVA, ALL RIGHTS RESERVED.