Toiminta / Artovan Kulttuuritoimi

Artovan kulttuuritoimi

 

Vuonna 2014 perustetun Artovan kulttuuritoimen tavoitteena on vahvistaa Helsingin Arabian (Arabianranta, Toukola, Vanhakaupunki) alueen kulttuuri-identiteettiä ja muodostaa alueesta itäisen kantakaupungin kaupunkikulttuurin ja tapahtumien keskus. Kulttuuritoimi haluaa luoda edellytykset alueen korkeatasoisille kulttuuripalveluille sekä uuden taide- ja kulttuuritoiminnan syntymiselle.

Artovan monimuotoinen kulttuuritoiminta perustuu omaehtoisiin ja itseohjautuviin toimintaryhmiin. Kulttuuritoimi tukee alueen keskeisten tapahtumien jatkuvuutta mentoroimalla tuotantoryhmien käynnistämistä ja uusia tekijöitä. Päämääränä on syventää yhteistyötä sekä alueen toimijoiden että alueen kulttuuritoimintaan keskeisesti liittyvien taidealojen toimijoiden kanssa. Kulttuuritoimi pyrkii vahvistamaan alueen taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden välistä verkostoitumista, laajentaa kaikille avoimien tapahtumien yleisöpohjaa ja tunnettavuutta pääkaupunkiseudun kulttuuritarjonnassa sekä edistää taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta alueella.

Artovan kunnianhimoisimmat kulttuuritapahtumat ovat Arabian Katufestivaali, Artova Film Festival AFF ja Artova Kino. Artova järjestää vuosittain myös pienempi tapahtumia, mm. Kekrijuhla ja Joulurauhan julistus. Tapahtumia ja kulttuurintekijöiden yhteen saattamista tehdään intohimoisesti ja lämmöllä.

Artovan (Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys ry) kulttuuritoimea tukevat Helsingin Kulttuurikeskus (taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustus), Taiteen edistämiskeskus (elokuvataiteen erityisavustus) sekä lukuisat eri sektoreiden yhteistyökumppanit. Toimintaa on merkittävästi tukenut myös Suomen kulttuurirahasto.

Artovan kulttuuritoimi toivoo kulttuuritoimijoiden yhteydenottoja ja yhteistyöehdoituksia ja suhtautuu kaikiin ehdotuksiin ennakkoluulottoman avoimesti. Artova tekee myös läheistä yhteistyöstä yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa.

Kulttuuritoimen tavoitat osoitteesta artova.kulttuuritoimi@gmail.com

Kulttuuritoimen jäsenet ovat:
Janne Kareinen, Keijo Lehikoinen, Iiris Lehtinen, Kati Lehtinen, Milla Niini.

 

COPYRIGHT © 2014 ARTOVA, ALL RIGHTS RESERVED.